Privacyverklaring

Disclaimer

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Het Nieuwbouw Platform. In deze verklaring zet Het Nieuwbouw Platform uiteen hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt.

2. Verzamelde gegevens

Je kunt de websites van Het Nieuwbouw Platform, waaronder www.amsterdamwoont.nl, www.utrechtwoont.nl, www.west-brabantwoont.nl, www.bredawoont.nl, www.groningenwoont.nl en de woningaanbodsites van de diverse abonnees van Het Nieuwbouw Platform, www.AANBIEDER.hetnieuwbouwplatform.nl anoniem bezoeken. Het Nieuwbouw Platform faciliteert het aanbod van haar leden (projectontwikkelaars en beleggers die nieuwbouw aanbieden) richting de consument. Het Nieuwbouw Platform beschikt over haar eigen database met projectgegevens en van gegevens van geïnteresseerden. De woningaanbieders kunnen de gegevens van geïnteresseerden zelf benaderen en raadplegen.

Indien je informatie wenst te verkrijgen, je aanmeldt voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een enquête, kan Het Nieuwbouw Platform vragen om je geslacht, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, huisnummer (evt. toevoeging), straat, plaats, land te verstrekken. Naast het invoeren van deze gegevens vragen wij je om akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Bij geen akkoord kunnen we onderstaande 4 punten niet realiseren. Bij een interesse in een woning kan het zijn dat er ook naar je voorkeur voor een woningtype gevraagd wordt. Je gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Kenbaar maken van je interesse aan de woningaanbieder
2. Je geslacht wordt gebruikt voor de aanhef in de correspondentie tussen jou en de aanbieder
3. Je voorletter, tussenvoegsel en achternaam wordt gebruikt om bij te houden waar je belangstelling naar uit gaat.
4. Je telefoonnummer en e-mailadres is voor het eerste contact tussen de woningaanbieder en het versturen van project gerelateerd nieuws en het versturen van een nieuwsbrief of matchmail bij passend aanbod bij jouw profiel

Verder, worden je gegevens indirect gebruikt voor:

* verlenen en administratief afhandelen van de diensten van Het Nieuwbouw Platform aan de aanbieder van de woningen en/of
* beter beeld verkrijgen van de doelgroepen van Het Nieuwbouw Platform en/of
* dienstverlening en website(s) van Het Nieuwbouw Platform ontwikkelen en aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren en/of
* op basis van wettelijke verplichtingen gegevens verstrekken aan derden

3. Statistieken over het gebruik van onze sites

Voorts legt Het Nieuwbouw Platform verkeersgegevens en zoekgedrag vast met het oog op de samenstelling van gebruiksstatistieken, evenals ter beveiliging van haar website(s) en preventie van misbruik of verboden gedragingen.
Het Nieuwbouw Platform gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden. De verkregen informatie wordt inclusief het IP-adres van jouw computer opgeslagen op servers van Google buiten Europa; in de Verenigde Staten. Google geeft ons een terugkoppeling over het gebruik van onze sites. Het privacybeleid van Google is hierop van toepassing. Het Nieuwbouw Platform heeft geen invloed op het gebruik en de verwerking van de gegevens door of namens Google.

Bij het uitvoeren van enquêtes houdt Het Nieuwbouw Platform zich aan de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

4. Bewaren persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om je te identificeren, dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de vorenstaande doeleinden. Automatisch worden persoonsgegevens uit de database van Het Nieuwbouw Platform verwijderd na 2 jaar. Als je wilt dat we je persoonsgegevens verwijderen, stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres van Het Nieuwbouw Platform. Wij zullen dan middels onze procedures je persoonsgegevens verwijderen en/of de aanbieder van het project informeren over de wens van verwijdering. Bij het verwijderen van een account worden automatisch alle persoonsgegevens verwijderd. Verkeersgegevens op de websites worden 48 uren bewaard, daarna in beginsel vernietigd. Wanneer je je voor een nieuwsbrief afmeldt, wordt je e-mailadres van de verzendlijst van het desbetreffende platform verwijderd.

5. Cookie

Het Nieuwbouw Platform maakt gebruik van een cookie die door je browser wordt opgeslagen op je computer. Daarin wordt informatie opgeslagen, o.a. de instellingen van je computer en door jouw aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan de websites van Het Nieuwbouw Platform te vergemakkelijken. De “Woont” platformen zijn tweetalig, naar aanleiding van je browserinstellingen geven wij een website Nederlandstalig of Engelstalig weer. Deze cookie is niet schadelijk voor je privacy. Er is geen sprake van (het verwerken van) persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot jou. Wilt je deze cookie niet ontvangen, blokkeer dan in je browser indirecte cookies (3rd party cookies). Let op! In dat geval kunt je geen gebruik maken van alle mogelijkheden van de websites van Het Nieuwbouw Platform en/of heb je geen toegang tot alle onderdelen ervan.

6. Kennisneming en verbetering gegevens

Indien je wilt weten welke gegevens Het Nieuwbouw Platform over je heeft vastgelegd of je jouw gegevens wilt wijzigen, kun je contact opnemen met Het Nieuwbouw Platform via info@hetnieuwbouwplatform.nl of bellen met 070 30 04 370. Indien je geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief en/of overige mailingen van Het Nieuwbouw Platform of geaffilieerde ondernemingen, kun je je onder vermelding van het e-mailadres afmelden door een bericht te sturen aan info@hetnieuwbouwplatform.nl.

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina. Bij interesse wordt het nummer van de dan geldende privacyverklaring

8. Vragen, Correcties en klachten

Wil jij je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren, verwijderen of overdragen? Stuur dan een mail naar info@hetnieuwbouwplatform.nl. Je hoort binnen vier weken na ontvangst van je verzoek van ons.

Indien je vragen heeft over deze Privacyverklaring of het privacy beleid van Het Nieuwbouw Platform, kun je contact opnemen met Het Nieuwbouw Platform via info@hetnieuwbouwplatform.nl of bellen 070 30 04 370.
Voorts heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Nieuwbouw Platform, Westeinde 28, 2275 AE Voorburg, Nederland.

Je browser is verouderd!

Je gebruikt waarschijnlijk Internet Explorer of een verouderde versie van een andere browser. Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Internet Explorer wordt inmiddels niet meer ondersteund. Als alternatief kan er gekozen worden voor de opvolger van deze browser, Microsoft Edge. Of je stapt over naar een andere browser, zoals Google Chrome.