Erfpacht: wat is het? En wat is het verschil tussen voortdurende en eeuwigdurende erfpacht?

Erfpacht: wat is het? En wat is het verschil tussen voortdurende en eeuwigdurende erfpacht?

In Amsterdam staat 80 procent van de woningen op erfpachtgrond. Koop je een woning op erfpachtgrond, dan betaal je voor het gebruik van die grond een vergoeding aan de gemeente. Deze vergoeding, de canon, kun je jaarlijks voldoen of in één keer afkopen (vooruitbetalen). Beide opties zijn mogelijk binnen twee erfpachtstelsels: voortdurende erfpacht en eeuwigdurende erfpacht. Maar wat is tussen die stelsels het verschil?

Verschil voortdurende en eeuwigdurende erfpacht

Bij voortdurende erfpacht wordt de canon elke 50 jaar aangepast aan de grondwaarde. Dit kan – als het zover is – voor jou als erfpachter (eigenaar van de woning op de erfpachtgrond) onverwachte, extra kosten opleveren. Dat komt doordat de grondwaarde over zo’n lange periode meestal fors stijgt. Bij eeuwigdurende erfpacht wordt de canon voor eeuwig vastgesteld. Zo heb je als erfpachter meer zekerheid.

Onder welk erfpachtstelsel valt ‘jouw’ nieuwbouwwoning?

De gemeente Amsterdam besloot in juni 2016 tot invoering van het eeuwigdurende erfpachtstelsel voor nieuwe gronduitgiftes. Het eeuwigdurende erfpachtstelsel kwam naast het voortdurende erfpachtstelsel. Omdat nieuwbouwprojecten over het algemeen een lange doorlooptijd hebben, kan het zo zijn dat nieuwbouw die nog moet worden opgeleverd, toch nog onder het voortdurende erfpachtstelsel valt. De erfpachtafspraken tussen gemeente en ontwikkelaar zijn dan al vóór juni 2016 vastgelegd. Erfpachters die willen overstappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, kunnen gebruikmaken van de Overstapregeling Eeuwigdurende erfpacht. Wil jij weten onder welke erfpachtvoorwaarden een nieuwbouwproject in Amsterdam wordt uitgegeven, vraag dit dan op bij de ontwikkelaar of makelaar.

Meer weten? Kijk op de gemeentesite

Wil je sowieso meer weten over erfpacht? Kijk dan op de gemeentelijke website www.amsterdam.nl/erfpacht. Daar lees je er alles over. Ook vind je daar meer meer informatie over de verschillen tussen het voortdurende en het eeuwigdurende stelsel.

Je browser is verouderd!

Je gebruikt waarschijnlijk Internet Explorer of een verouderde versie van een andere browser. Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Internet Explorer wordt inmiddels niet meer ondersteund. Als alternatief kan er gekozen worden voor de opvolger van deze browser, Microsoft Edge. Of je stapt over naar een andere browser, zoals Google Chrome.